Styrelsen

Gamla Majtöser

Styrelsen 2018

Ordförande

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

Vice ordförande

Berit

Kindmark

tel.

031-241611

Sekreterare

Britt

Börjesson

tel.

0704-109387

Vice sekreterare

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033

Kassör

Ann-Christin

Caruso

tel.

031-826320

 

 

 

 

 

Suppleant

Eva

Stenberg

tel.

0705-248817

Suppleant

Birgitta

Envall

tel.

0729-781917

Arkivarie

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

 

 

 

 

 

Valberedare

Ingrid

Ekelund

tel.

0708-966709

Valberedare

Britt

Svensson

tel.

0737-667110

 

Har ni frågor kontakta oss gärna på vår e-postadress: majtoser@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Majtösers Förening, Hjortbergska Huset Pölgatan 11, 414 60 Göteborg

Mail: majtoser@gmail.com