Styrelse-Verksamhetsberättelse

 Styrelsen  2020

Ordförande

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

Vice ordförande

Berit

Kindmark

tel.

0702-691772

Sekreterare

Britt

Börjesson

tel.

0704-109387

Vice sekreterare

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033

Kassör

Ann-Christin

Caruso

tel.

0706-545142


Suppleant

Eva

Stenberg

tel.

0705-248817

Suppleant

Karin

Johansson

tel.

0723-508561

Arkivarie 

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033


Valberedare 

Ingrid 

Ekelund 

tel.

0708-966709

Valberedare 

Britt 

Svensson 

tel.

0737-667110

Verksamhetsberättelse