Styrelsen

Gamla Majtöser

 Styrelsen  2019

Ordförande

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

Vice ordförande

Berit

Kindmark

tel.

0702-691772

Sekreterare

Britt

Börjesson

tel.

0704-109387

Vice sekreterare

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033

Kassör

Ann-Christin

Caruso

tel.

0706-545142


Suppleant

Eva

Stenberg

tel.

0705-248817

Suppleant

Karin

Johansson

tel.

0723-508561

Arkivarie 

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033


Valberedare 

Ingrid 

Ekelund 

tel.

0708-966709

Valberedare 

Britt 

Svensson 

tel.

0737-667110


Har ni frågor kontakta oss gärna på vår e-postadress:

majtoser@gmail.com


Eller besök oss på:

Majtösers Förening

Hjortbergska Huset Pölgatan 11

414 60 GöteborgMedlemsavgiften är 200 kronor/år.

Plusgiro: 440 13 73-8