Start

Gamla Majtöser


Gamla Majtöser är en förening för töser som är födda, uppvuxna i Majorna eller har ett stort intresse av vår förening.


Vi är ca 220 medlemmar som träffas september - maj månad

1 gång/månad i Dahlheimers hus, fikar och lyssnar till någon form av underhållning. Under juni - augusti månad träffas vi i Hjortbergska huset som ligger i Gathenhielmska Reservatet, Pölgtatan 11, måndagar och onsdagar mellan kl. 11:00-13:00.

Hjärtligt välkomna!
     

         Öppet hus i Hjortbergska huset!

             mellan klockan 11:00 - 13:00

           måndagar och onsdagarOBS! Inget öppet hus röda helgdagar!

        i samarbet med                             

         

            Här finns vi på Pölgatan


                                                      

 
 

GDPR


Med anledning av Dataskyddsförordningens ikraftträdande 2018-05-25 måste vi som förening informera om att personuppgifter lagras.

 

De personuppgifter som föreningen Gamla Majtöser kommer att lagra är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Detta för att kunna förmedla information om aktiviteter till våra medlemmar.

 

I samband med betalning av medlemskap godkänner Du att föreningen lagrar de personuppgifter du anger.

 

Personuppgifterna kommer att skyddas på bästa sätt och kommer inte att användas för annat syfte än det som anges ovan.


               

Välkomna till

 föreningen

Gamla Majtöser

Adress: Majtösers Förening, Hjortbergska Huset Pölgatan 11, 414 60 Göteborg

Mail: majtoser@gmail.com